شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

مقایسه ساندویچ پانل و ورق با سیستم ایستا درز

مقایسه ساندویچ پانل و ورق با سیستم ایستا درز امروزه با پیشرفت فناوری در صنعت ساختمان ، سیستمهای قدیمی پوشش سقف و دیوار مثل ورق گالوانیزه و ساندویچ پانل به مرور جای خود را به سیستم های نوین پوشش سقف و نما میدهند و استفاده از این پوشش های قدیمی دیگر نه توجیح اقتصادی دارد […]

× واتساپ