شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

200 متر مربع

ارومیه

پروفیل های قوسی ، پل رابط طرح سینوسی

اجرای پروفیل آرک زیپ بدون محدودیت طولی
× واتساپ