شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

6000 متر

سیرجان

پروفیل های قوسی کونیک با طول های متغیر

تولید پروفیل های کونیک با ابتداو انتهای متغییر در سیستم ایستادرز KALZIP
× واتساپ