شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

1000 متر

تهران

پروفیل های تخت به طول های متغییر

اجرای سقف تخت برای فضاهای بزرگ تولید پروفیل کالزیپ به صورت یکپارچه