شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

1000 متر مربع

تهران

پروفیل های تخت به طول های متغییر

اجرای سقف تخت برای فضاهای بزرگ تولید پروفیل کالزیپ به صورت یکپارچه
× واتساپ