شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

5000 متر

تهران

پروفیل های قوسی با طول ورق های متغییر

اجرای KALZIP برای آزادراه ها