شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

5000 متر مربع

تهران

پروفیل های قوسی با طول ورق های متغییر

اجرای KALZIP برای آزادراه ها
× واتساپ