شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

1000 متر مربع

تبریز

پروفیل های قوسی ، سازه فضایی به صورت قوسی

تولید پروفیل های آرک زیپ برای طول های نامحدود هم دیواری هم سقفی
× واتساپ