شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

7000 متر

استان مازندران ، شهرستان جویبار

پروفیل های تخت ، اسکلت سازه از تیر ورق

اجرای سیستم کلزیپ دیواری بصورت تک لایه