شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

7000 متر مربع

مرز رازی

پروفیل های قوسی و تخت به طول ۹۲ متر ، سازه ی چند ضلعی

استفاده از سیستم ایستادرز کلزیپ در پایانه های مرزی یکی از بهترین انتخاب هاست بخاطر سرعت در اجرا بصورت یکپارچه، تولید در طول نامحدود
× واتساپ