شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

4000 متر مربع

منطقه آزاد ماکو

پروفیل های قوسی به طول ۵۰ متر و سازه فضایی هشت ضلعی

سیستم ایستادرز کالزیپ بهترین انتخاب برای پوشش سقف های مصلی ها می باشد.
× واتساپ