شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

2000 متر

تهران ، شهرک غرب

پروفیل های قوسی - تخت ، با المان های لوله ای به شعاع ۵ متر

اجرای پروفیل های زیپ پانل بصورت قوسی در تهران لیدوما