شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

3000 متر

استان فارس ، شهرستان لار

پروفیل های قوسی به طول ۶۰ متر

تولید پروفیل kalzip در طول نامحدود
× واتساپ