شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

3000 متر

استان فارس ، شهرستان لار

پروفیل های قوسی به طول ۶۰ متر

تولید پروفیل kalzip در طول نامحدود