شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

2000 متر

شهرک فن آوری پردیس تهران

پروفیل های قوسی یکپارچه به طول ۴۰ متر

تولید زیپ پانل در ایران، اجرای زیپ پانل در تبریز، تولید سیستم ایستادرز توسط شرکت عقیق سازه ارک