شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

700 متر مربع

منطقه آزاد ماکو

پروفیل های تخت از طول ۲ متر تا ۲۵ متر ، سازه ی فضایی هرمی شکل

اجرای زیپ پانل برای سقف های تخت و چند شیبه
× واتساپ