شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

9217 3521 -041

700 متر

منطقه آزاد ماکو

پروفیل های تخت از طول ۲ متر تا ۲۵ متر ، سازه ی فضایی هرمی شکل

اجرای زیپ پانل برای سقف های تخت و چند شیبه