شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

5000 متر مربع

استان چهارمحال بختیاری

پروفیل های قوسی و تخت به طول ۶۰ متر

مراحل اجرای سقف آزک زیپ، تولید سیستم ایستادرز، مراحل نصب سیستم ایستادرز در ایران
× واتساپ