شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

1000 متر مربع

البرز

پروفیل های قوسی به طول ۴۰ متر ، سازه چند قوسی

اجرای سقف قرارگاه البرز با سیستم ایستادرز آرک زیپ بصورت قوسی در طول نامحدود
× واتساپ