شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

300 متر مربع

منطقه آزاد ماکو

سازه خرپایی ، پروفیل های تخت

اجرای سیستم ایستادرز در انواع سقف های قوسی گنبدی حرمی
× واتساپ