شرکت عقیق سازه ارک ، تولید و اجرای سیستم ایستادرز (کالزیپ ، کلزیپ ، زیپ پانل ، زیپ تک ، آرک زیپ)

041-3521 9217

18000 مترمربع

عراق کربلا

پروفیل قوسی کونیک

کربلا نمایشگاه بین المللی
× واتساپ