پروژه های ایستادرز

مجتمع تجاری لیدوما

محل پروژه: تهران، شهرک غرب

سال اجرا: 1394

مساحت پروژه: 1850 متر مربع

مشخصات فنی پروژه: قوسی-تخت

مشخصات هندسی سازه: سازه فلزی قوسی با المان های لوله ای به شعاع 5 متر

 

 

مجتمع ورزشی رفاهی مخابرات اراک

محل پروژه: اراک

سال اجرا: 1395

مساحت پروژه: 2500 متر مربع

مشخصات فنی پروژه: پروفیل های تخت به طول 35 متر

مشخصات هندسی سازه: تخت دو شیبه بیضی شکل

 

فرودگاه بین المللی ماکو

محل پروژه: منطقه آزاد ماکو

سال اجرا: 1395

مساحت پروژه: 1500 متر مربع

مشخصات فنی پروژه: پروفیل های تخت

مشخصات هندسی سازه: دو شیبه هشتی شکل

 

مصلی بزرگ ماکو

محل پروژه:منطقه آزاد ماکو

سال اجرا: 1395

مساحت پروژه: 3000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه: پروفیل های قوسی به طول 50 متر

مشخصات هندسی سازه: سازه فضایی هشت ضلعی چند قوسی

 

 

ساختمان دیتابیس اینفوتک

محل پروژه: پارک فناوری پردیس تهران

سال اجرا: 96-1395

مساحت پروژه: 2000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه: پروفیل های چند قوسی به طول یکپارچه 40 متر همراه با پروفیل های دیواری تخت

مشخصات هندسی سازه: چند قوسی

 

 

 

مجموعه ساختمان های پارک بزرگ ماکو

محل پروژه: منطقه آزاد ماکو

سال اجرا: 1396

مساحت پروژه: 1500 متر مربع

مشخصات فنی پروژه: سازه فضایی و اسکلت فلزی

مشخصات هندسی سازه: ورق های تخت به طول 2 الی 20 متر

 

دسترسی سریع

if(pll_current_language() == 'en'){