لوازم و امکانات ایستادرز

 

لوازم جانبی کالزیپ عبارتند از:

– پله نفر رو ایستادرز

– سیستم برف گیر ایستادرز

– سیستم حرارتی ذوب برف ایستادرز

– سیستم ایمنی نفر رو ایستادرز

– سیستم هوابند و آبندی ایستادرز

 

 

 برچسب ها :

پوشش سقف ایستادرز, پوشش سقف زیپ پانل, پوشش سقف زیپ تک, پوشش سقف کالزیپ, 

 

دسترسی سریع

if(pll_current_language() == 'en'){