لایه های اصلی سیستم ایستادرز

لایه های اصلی زیپ پانل یا ایستادرز(سیستم کالزیپ)عبارتند از :
۱- ورقه پروفیل ایستادرز زیپ پانل
۲- عایق حرارتی سیستم کلزیپ

۳- بست آلومینیومی- محکم کننده مخفی پروفیل ایستادرز زیپ پانل

۴- پایه پلیمری نگهدارنده بستهای آلومینیومی مخصوص سیستم زیپ پانل
۵- فاصله انداز امگا سیستم کالزیپ
۶- عایق رطوبتی – لایه ضد بخار – لایه سَد بخار-لایه بخار بند
۷- ورقه ذوزنقه ای لایه زیرین سیستم کالزیپ

برچسب:

ایستادرز, زیپ تک, سقف ایستادرز, سقف زیپ تک, 

if(pll_current_language() == 'en'){