عایق رطوبتی

عایق رطوبتی لایه ضد بخار لایه سَد بخار-لایه بخار بند

عایق رطوبتی که با اسامی لایۀ ضد بخار یا بخاربند نیز شناخته می‌شود، معمولاً از یک لایه فویل آلومینیومی، یک لایه پلی استر و دو لایه پلی اتیلن تشکیل می‌شود. این لایه مانع ورود رطوبت موجود در هوای داخل ساختمان به لایه‌های میانی پوشش دوجداره آرک زیپ می‌شود که به تبع آن رطوبت در هنگام برخورد با لایه‌های نهایی میعانی صورت نمی گیرد. این لایه از فویل آلومینیوم 30 الی 50 میکرون پوشش داده شده با دو لایه پلی اتیلن و یک لایه پلی استر به ضخامت های30 الی 35 میکرون تشکیل شده است. عملکرد بخار بند بصورت نموداری و کیفی به شکل زیر می باشد:

 

در حقیقت بخار بند چند لایه در گرادیان دمایی تاثیر نداشته ولی در عوض موجب شکستن گرادیان رطوبتی شده و میزان رطوبت محیط بالایی را از میزان رطوبت محیط پایینی کاملا جدا نگه می دارد.

 

دسترسی سریع

if(pll_current_language() == 'en'){