سازه لوله ای

سازه یک پارچه لوله ای که منحصرا حاصل طراحی کارشناسان فنی این شرکت می باشد دارای ویژگی های خاصی از لحاظ ساختار و استقامت می باشد.به طوری که برای تمامی دهانه های بزرگ و کوچک قابل اجرا می باشد.همچنین به علت سبک بودن کاملا در برابر بار زلزله مقاوم بوده و به علت داشتن طراحی خرپایی شکل در برابر بار باد نیز کاملا مستحکم می باشد.از دیگر ویژگی های این سازه ساخت و اجرا و نصب سریع نسبت به سایر سازه هاست به طوری که زمان ساخت اجرا و نصب تقریبا به نصف کاهش می یابد و از لحاظ زیبایی به دلیل دارا بودن طرح های متنوع منحصر به فرد می باشد.

یکی دیگر از ویژگیهای این سازه ها نسبت به نمونه های مشابه داشتن ستونهای لوله  ای منفرد می باشد که این امر موجب کاهش فضای اشغال شده توسط ستونهای بزرگ و جاگیر می شود و همچنین از لحاظ پایداری، مقاومت سازه را در هر دو جهت به طور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد.

 

 

سازه لوله ای سوله سبک