سازه فضایی

استفاده از سیستم شبکه فضایی (space structure)در دنیا سالهاست که متداول بوده لیکن این سیستم در ایران در سالهای اخیر جایگاه خود را بدست آورده است.این سیستم سازه ای متشکل از عضوهای خطی که اتصال آنها به یکدیگر بشکلی است که توزیع بار در آن به صورت سه بعدی صورت می گیرد و انتقال بار بر گرفته از فرم های طبیعی است و در آن با استفاده از حداقل مصالح صلبیت فوق العاده ای به دست آمده است و حداکثر استفاده از مصالح بکار گرفته شده صورت می گیرد.

 

اجزای سیستم سازه فضایی

 

پیونده ها :شامل گویهای توپر از جنسCK45 که به طریقه فورجینگ تولید می گردد.

عضوها :شامل لوله های گالوانیزه که با جوشکاریCO2بصورت نیمه اتوماتیک به مخروطی جوش می شوند.

پیچ ها :اجزای کششی در شبکه ها بوده که در کلاس سختی 8/8 و9/10 بکار می روند.

اسلیوها :اجزای فشاری در شبکه ها که از فولاد های با مقاومت بالا به دو صورت شیار دار و سوراخدار تولید می گردد.

 

خصوصیات و مزایای سازه فضایی

 

1-پایین بودن وزن مرده سازه

2-بالا بودن ضریب ایمنی سازه

3-قابلیت پوشش سالن ها با دهانه بالا

4-توجیه اقتصادی در مقایسه با دیگر انواع سازه ها

5-عبور تاسیسات

6-سرعت نصب 

7-معماری زیبا

8-مقاومت در برابر نیروهای دینامیکی (نیروی باد و زلزله)

9-گسترش فضاهای اجرا شده و قابلیت مونتاژ مجدد